University of Western Sydney UWS olarak da bilinen University of Western Sydney, Sydney, New South Wales, Avustralya’nın  New South Wales eyaletinde bulunan çok kampüslü bir üniversitedir. UWS’in  Greater Western Sydney-Parramatta, Westmead, Richmond, Blactown, Penrith, Werrington South, Werrington North, Kingswood, Bankstown ve Campbelltown’da kampüsleri bulunmaktadır.

 •  Times Higher Education/QS Rankings sıralamasına göre dünya üzerinde bulunan en iyi 600 Üniversite listesindedir. 28,257 Lisans, 8,899 Yüksek Lisans öğrencisi vardır.
 • University of Western Sydney’de lisans, yüksek lisans ve daha yüksek araştırma derecelerinde eğitim vermektedir. Bir çok UWS araştırmacısının uluslararası saygınlığı vardır.
 • UWS eğitim ve araştırma mükemmeliyetçiliğinde sürekli olarak artan bir saygınlığa sahiptir. Melbourne Institute tarafından 2007 yılında yapılan bir sıralamaya göre Avustralya Üniversitelerinin arasında 24. Olmuştur.
 • 2009 yılının başında Times Higher Education World University Rankings/QS Rankings sıralamarında dünyadaki en iyi 600 üniversite arasında gösterilmiştir ve bunu ilerletmeyi düşünmektedir.

UNDERGRADUATE PROGRAMS
LİSANS PROGRAMLARI;

(Senelik ortalama $18,000- $24,000 Avustralya Doları)

 • Agriculture

Ziraat (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Animal Science

Hayvan Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Environmental Management and Climate Change

Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Food Systems

Yemek Sistemi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Horticulture

Bitki Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Nature Conservation

Doğa Koruma (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Agricultural Science

Ziraat Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Nutrition and Food

Beslenme ve Yemek (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Food Science

Yemek Bilimi (3 Senelik, Senelik Ücret $20,800- $21,800)

 • Global Studies

Küresel Çalışmalar (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • History and Political Thought

Tarih ve Siyasi Düşünce (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Islamic Studies

İslami Çlaışmalar (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Media and Visual Cultures

Medya ve Görsel Kültürler (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Psychology

Psikoloji  (3 Senelik, Senelik Ücret $18,800- $19,800)

 • Religion, Anthropology and Philosophy

Din, Antropoloji ve Felsefe (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Accounting

Muhasebe (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Applied Finance

Uygulamalı Finans (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Economics and Finance

Ekonomi ve Finans (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Financial Mathematics

Finansal Matematik (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Global Operations and Supply Chain Management

Global Operasyon ve Destek Zincirleri Yönetimi  (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Hospitality Management

Otel İşletmeciliği  (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Human Resource Development and Organisational Development

İnsan Kaynakları Geliştirme ve Organizasyon Geliştrime (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Human Resource Management and Industrial Relations

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • International Business

Uluslararası Ticaret  (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • International Business and Global Management

Uluslararası Ticaret ve Küresel Yönetim (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Management

İşletme (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Marketing

Pazarlama (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Sport Management

Spor Yönetimi (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Business and Commerce

İş ve Ticaret (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Economics

Ekonomi (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Financial Advising

Finans Danışmanlığı (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Computing (Information Systems)

Programlama (Bilişim Sistemleri) (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Computer Forensic

Adli Bilgisayar  (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Networked Systems

Ağ sistemleri (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Systems Programming

Sistem Programlama (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Information and Communications Technology

Bilişim ve İletişim Teknolojisi (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Advertising

Reklamcılık (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Journalism

Gazetecilik (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Media Arts Production

Medya Prodüksiyonu (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Public Relations

Halkla İlişkiler (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Bachelor of Design (Visual Communication)

Görsel İletişim Tasarımı (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Music

Müzik (3 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Civil

İnşaat Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Computer Engineering

Bilgisayar Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Construction  Engineering

İnşaat Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Electrical Engineering

Elektrik Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Environmental Engineering

Çevre Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Mechanical Engineering

Makina Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Robotics and Mechatronics Engineering

Robot ve Mekatronik Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Telecommunications Engineering

Telekomünikasyon Mühendisliği (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Design and Technology

Tasarım ve Teknoloji (3 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Industrial Design

Endüstriyel Tasarım  (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Construction Management

İnşaat Yönetimi (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,500)

 • Law

Hukuk (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Business and Commerce/ Laws

İş ve Ticaret Hukuku (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Business and Commerce (Advanced Business Leadership)/ Laws

İş ve Ticaret (İleri Liderlik)/Hukuk  (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Communication Studies/Laws

İletişim Çalışmaları/Hukuk (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Economics/Laws

Ekonomi/Hukuk (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Social Science/Laws

Sosyal Bilimler/Hukuk (5 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Nursing

Hemşirelik (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Psychology

Psikoloji (4 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Biomolecular Science

Biyomoleküler Bilim (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Chemistry

Kimya (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Medical Nanotechnology

Medikal Nanoteknoloji (3 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Sociology

Sosyoloji  (3 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

 • Tourism Management

Turizm İşletmesi (3 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

DOUBLE-DEGREE PROGRAMS
ÇİFT LİSANS PROGRAMLARI;

(Senelik ortalama $18,000- $24,000 Avustralya Doları)

 • Arts/Business and Commerce (with key program in Marketing)

Sosyal Bilimler/İş ve Ticaret (Pazarlama odaklı) (4 Senelik, Senelik Ücret $19,500- $20,500)

 • Information and Communications Technology/Business and Commerce (Accounting)  Bilişim ve İletişim Teknolojisi/Ticaret ve İş (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)
 • International Studies/Business and Commerce

Uluslararası Çalışmalar/İş ve Ticaret (4 Senelik, Senelik Ücret $19,000- $20,000)

 • Science/International Studies

Uluslararası Çalışmalar (4 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Science/Business and Commerce

İş ve Ticaret (4 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Medical Science /Information and Communications  Technology

Medikal Bilim/İletişim ve Bilişim teknolojileri (4 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

POSTGRADUATE/MASTER PROGRAMS
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI;

(Senelik ortalama $22,000- $25,000 Avustralya Doları)

 • Commerce (Accounting)

Ticaret (Muhasebe) (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Professional Accounting

Profesyonel Muhasebe (1.5 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Accountancy

Muhasebe (2 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Applied Finance

Uygulamalı Finans (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Finance

Finans (1.5 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business and Commerce

İş ve Ticaret (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • International Trade and Finance

Uluslararası Ticaret ve Finans (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Commerce (Human Resource Management and Industrial Relations)

Ticaret (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler) (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • International Business

Uluslararası Ticaret (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business (Marketing)

İş (Pazarlama) (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business (Operations Management)

İşletme – Operasyon Yönetimi (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Commerce (Property Investment and Development)

Ticaret- Mülk Yatırımı ve Geliştirmesi (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Business Administration (MBA)

İş Yönetimi (1 Senelik, Senelik Ücret $41,000- $42,000)

 • Business (Engineering Management)

Mühendislik Yönetimi (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Professional Communication

Profesyonel İletişim (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Engineering

Mühendislik (1 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Urban Management and Planning

Şehir Yönetimi ve Planlama (1 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

 • International Health

Uluslararası Sağlık (1 Senelik, Senelik Ücret $19,000- $20,000)

 • Psychology (Clinical Psychology)

Klinik Psikoloji (2 Senelik, Senelik Ücret $25,000- $26,000)

 • Web Engineering

İnternet Mühendisliği (1 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Networking

Bilgisayar Ağları (1 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Information and Communications Technology (Advanced)

İleri Bilişim ve İletişim Teknolojileri (2 Senelik, Senelik Ücret $23,000- $24,000)

 • Interpreting and Translation

Mütercim Tercümanlık (1 Senelik, Senelik Ücret $20,000- $21,000)

 • Biotechnology

Biyoteknoloji (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)

 • Teaching (Secondary)

Eğitim (Ortaokul düzeyi) (1.5 Senelik, Senelik Ücret $18,000- $19,000)

 • International Hospitality & Hotel Management

Uluslararası Turizm ve Otel İşletmeciliği (1 Senelik, Senelik Ücret $22,000- $23,000)