İspanya 2 tür öğrenci vizesi vermektedir.

 • 90 Güne Kadar Kısa Süreli Kalışlar İçin Öğrenci Vizesi
 • 90 Günden Uzun Süreli Kalışlar İçin Öğrenci Vizesi

İspanya Öğrenci Vizesi İçin Başvuru Belgeleri

90 Güne Kadar Kısa Süreli Kalışlar İçin Öğrenci Vizesi

 1. Eksiksiz doldurulmuş Schengen vizesi başvuru formu (Real Eğitim tarafından doldurulacaktır)
 2. 1 adet, arka fon beyaz, 6 aydan eski olmayan fotoğraf
 3. Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay  daha geçerlilik  süresi ve vize basılabilecek en az 2 boş sayfası olan orijinal pasaport (varsa eski pasaportlar eklenmelidir, varsa eski vizelerin fotokopileri de eklenmelidir.
 4.  Nüfus Cüzdan fotokopisi
 5. Öğrenim kurumu tarafından kurs başlangıç-bitiş tarihleri ve haftalık ders saatlerini gösteren okul kabul belgesi
 6. Uçuş rezervasyonu
 7. Konaklama detaylarını gösteren belge
 8. 30.000 € teminatlı tüm Schengen ülkelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası (Ayakta ve yatarak bütün tedavi masrafları ve hastalık veya vefat halinde ülkeye dönüş masraflarını da kapsayan seyahat sigortası)
 9. SGK (Sosyal Güvenlik) işe giriş bildirgesi
 10. Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı (Son 3 aylık maaş bordro da eklenebilir.)
 11. Başvuru sahibi ve sponsoru şirket sahibi ise, Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren orijinal Faaliyet belgesi ve Oda sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve vergi levhası fotokopisi
 12. Başvuru sahibi öğrenci ise orijinal öğrenci belgesi
 13. Finansal durumu gösteren banka hesap cüzdanı veya bankadan alınmış imzalı ve kaşeli banka hesap hareketleri ektresi Önemli Not: Kişi eğer öğrenci ise ya da an itibarıyla çalışmıyorsa bu kişilere sadece anne, baba ya da kişilerin yasal eşi sponsor olabilir. Diğer kişilerin (nişanlı, amca, teyze vb. ) sponsorluğu kabul edilmemektedir. Sponsor olan kişinin masrafları karşıladığına dair yazılı bir dilekçesiyle birlikte, iş yeri evrakları ( işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü, son 3 aya ait maaş bordrosu, şirket oda sicil kaydı, faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazetesi) ve sponsor olan kişinin son 3 aya ait bankadan imzalı kaşeli, içerisinde bir miktar bakiye görünen güncel banka hesap dökümü eklenmelidir. Yine aynı durumda, bu kişiyle aile bağının görüldüğü vukuatlı nüfus kayıt örneği de sunulmalıdır.
 14. Başvuru sahibi reşit değilse ve yalnız veya sadece bir ebeveyn ya da yasal vasi ile seyahat ediyorsa, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname
 15. Yabancılar için dönüş tarihinden itibaren 3 ay daha geçerliliği olan yasal oturum izni/ikamet tezkeresi
 16. Öğrenci vizesi ücreti:60 Euro’dur.

Kalış süresi 6 ayı aşmakta ise ilave olarak şu evraklar istenmektedir:

 1. Eğer başvuru sahibi 16 yaşını tamamlamışsa sabıka kaydı. Bu kayıt, başvuru sahibinin son beş yılda oturduğu ülke yada ülkelerin resmi makamlarından alınacak olup İspanyol yargı makamlarınca suç sayılan kayıtlar belirtilmelidir. Sabıka kaydının veriliş tarihi, vize başvurusundan en fazla 3 ay öncesinden daha eski olmamalı ve apostil mühür taşımalıdır. Evrak İspanyolca, İngilizce ya da Fransızca dillerinden herhangi birine tercüme ettirilerek Kaymakamlıktan ‘La Hey Apostil Mühürü’ kondurulmalıdır. Başvuru sırasında bu şekilde hazırlanmış kaydın aslı ve fotokopisi gerekmektedir.
 2. 2005 yılı Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirtilen, halkın sağlığı için tehlike arz edebilecek hastalıklardan hiçbirini taşımadığını belgeleyen doktor raporu. Rapor İspanyolca, İngilizce yada Fransızca dillerinden herhangi birinde hazırlanmış değilse, tercüme ettirilerek Kaymakamlıktan ‘La Hey Apostil Mühürü’ kondurulmalıdır. Başvuru sırasında raporun aslı ve fotokopisi gerekmektedir.